Patientavgift

Patientavgift
Högkostnadskort respektive Frikort gäller.
Patientavgiften är 200 kr per besök.
Summa till frikort är 1300:-
Avgiftsfritt för dig som är yngre än 20 år samt för dig som är 85 år och äldre.

Återbud
Om du behöver lämna återbud ber vi dig att göra det snarast
dock senast 24 timmar före utsatt tid i annat fall debiteras du 200 kr.
Återbud lämnas via telefon 040-228575 alt. via e-post: jagersrosjukgymnastik@gmail.com

Allmän information
Mottagningen är ansluten till Region Skåne och vi följer deras taxor för sjukvårdande behandling.
Läs mer om patientavgifter i Skåne på 1177